PRIVACY VERKLARING
Ruggesteun Voor Ondernemers / De Gouden Piramide

Zonnebaan 35, 3542 EB  Utrecht  0621953727

Ruggesteun Voor Ondernemers / De Gouden Piramide, gevestigd aan Zonnebaan 35, 3542 EB  Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Maria Geelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Ruggesteun Voor Ondernemers . Zij is te bereiken via ma***@ru***********************.nl

Persoonsgegevens die  verwerkt worden:
Ruggesteun Voor Ondernemers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
–  Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, op intakeformulieren, correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden indien een persoonlijke sessie of traject aangegaan wordt:
– persoonsgegevens van jou betreffende  je gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag  persoonsgegevens verwerkt worden:
Ruggesteun Voor Ondernemers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je zo goed mogelijk van dienst te zijn
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van artikelen en aanbiedingen
  • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
    te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Ruggesteun Voor Ondernemers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Ruggesteun Voor Ondernemers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ruggesteun Voor Ondernemers neemt  geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: zoals de wettelijke bepalingen voorschrijven. Factuurgegevens dienen 7 jaar bewaard te blijven.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden:
Ruggesteun Voor Ondernemers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ruggesteun Voor Ondernemers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ma***@ru***********************.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ruggesteun Voor Ondernemers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ruggesteun Voor Ondernemers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ma***@ru***********************.nl

Daarnaast hebben Active Campaign en Google contact met Ruggesteun Voor Ondernemers en daardoor mogelijk inzage in jouw gegevens. Met hen heb ik standaard overeenkomsten afgesloten.

Ruggesteun Voor Ondernemers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Emailadres  wordt  bij uitschrijven verwijderd > toesturen van informatie en tips

Voor persoonlijke gegevens die vallen onder WGBO,  is de wettelijke bewaar- termijn 15 jaar.

Ruggesteun Voor Ondernemers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ruggesteun Voor Ondernemers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gratis eBoek ontvangen?

Meld je aan om gratis het eBoek te ontvangen en ontdek de 7 tips om een gezonde soepele rug te krijgen.

Download nu

Volg mij